จริง! สปสช. เปิดลงทะเบียนตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก – เต้านม ผ่าน เป๋าตัง

จริง! สปสช. เปิดลงทะเบียนตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก – เต้านม ผ่าน เป๋าตัง

ข่าวที่ว่า สปสช. เปิดให้ลงทะเบียนตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ในแอปฯ เป๋าตัง ฟรี จนถึง 30 ก.ย. 65 นั้น เป็นข่าวจริง สปสช., มะเร็งปากมดลูก, เป๋าตัง (7 ม.ค. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ ประเด็นเรื่อง สปสช. เปิดให้ลงทะเบียนตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ในแอปฯ เป๋าตังฟรี จนถึง 30 ก.ย. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สปสช. เปิดรายการสิทธิประโยชน์ “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” 

สนับสนุนการจัดบริการดูแลคนไทยครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มวัย ย้ำไม่จำกัดแค่ผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น คนไทยทุกคนทุกสิทธิประกันสุขภาพ ทั้งผู้ประกันตน ข้าราชการ และผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพอื่นๆ มีสิทธิเข้ารับบริการได้ ตามนโยบายรัฐบาล มุ่งป้องกันความเจ็บป่วย ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สู่ประชากรคุณภาพ

ทั้งนี้ สามารถใช้บริการตามสิทธิประโยชน์ที่อื่นๆ ได้ด้วย ดังนี้

1. ติดต่อตรงที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหรือ สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ หรือสถานพยาบาลที่ท่านไปใช้สิทธิเป็นประจำ

2. ผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. หรือแอปเป๋าตัง โดยไปที่ กระเป๋าสุขภาพ เพื่อดูสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เฉพาะพื้นที่ กทม. ขณะนี้ สปสช. ได้นำร่อง ท่านสามารถเลือกสถานพยาบาลที่จะไปใช้บริการได้ โดยนัดหมายหรือจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน ก่อนไปใช้สิทธิที่หน่วยบริการ

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วน 1330

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า “กองทุนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระติดต่อกันหลายงวด ซึ่งอาจถูกบอกเลิกสัญญาและถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล รวมถึงเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง โดยสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้

เนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีอาศัยโอกาสนี้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้โดยมิชอบ หรือนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย และบางเว็บไซต์อาจให้พี่น้องประชาชนกรอก บัญชี และรหัสผ่าน ของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งบางเว็บไซต์อาจสร้างหน้าเว็บขึ้นมาเพื่อหลอกเก็บข้อมูล บัญชี และรหัสผ่าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายหลัง ซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย

เช็คเลย! ธ.ก.ส. เผย อะไรแพงขึ้นบ้าง รับมกราคมปี 65

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. เผย สินค้าทางการเกษตร หมู,ข้าว,น้ำตาล,ยางพารา กุ้งขาว และโคเนื้อ ราคาพุ่งสูงรับมกราคม ปี 2565 เมื่อวันที่ 7 ม.ค.65 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ศูนย์วิจัยของ ธ.ก.ส. ได้คาดการณ์ถึงแนวโน้มราคาสินค้าทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในเดือน มกราคม 2565 ซึ่งมีการมองไปในทิศทางเดียวกันว่าจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น

1. ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ เนื่องด้วยความต้องการที่มหาศาลจากฮ่่องกง ทให้ดันราคาพุ่งสูงไปอยู่ที่ 9,966-10,075 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.17-2.27 เลยทีเดียว

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องด้วยปีนี้ ผลผลิตน้อยกว่าทุกๆปี ทำให้ราคาพุ่งสูงไปอยู่ที่ 9.08-9.16 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.85-1.73

3.น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก เหตุเพราะ ประเทศผลิตน้ำตาลได้น้อลง ทำให้ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เราต้องใช้น้ำตาลในราคาอยู่ที่ 18.97-19.41 เซนต์/ปอนด์ (14.05-14.38 บาท/กก.)

4.ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 เนื่องด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรง ทำให้ถุงมือยางขาดเคลือน จึงดันราคาไปอยู่ที่ 54.95-55.90 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 3.46-5.25

5.สุกร(ตัว) เนื่องด้วยปีใหม่ที่ผ่านมา ร้านอาหารและผู้บริโภคเอง ใช้เนื้อหมูประกอบอาหารมากขึ้น ทำให้ผลิตได้ไม่ทันความต้องการ ทำราคาพุ่งไปอยู่ที่ 77.56-81.29 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.45-6.31

6.กุ้งขาว เนื่องด้วยผลผลิตน้อยลง และการฟื้นฟูประเทศ โดยการโปรโมทนักท่องเที่ยว ทำให้กุ้งขาวแวนนาไมขาดเเคลนตลาดและดันราคาพุ่งไปอยู่ที่ 163.73-164.39 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.45-0.85

7.โคเนื้อ เนื่องด้วย ความต้องการจากจีนที่พุ่งสูง และ ธุรกิจท่องเที่ยวต่างจังหวัด ใช้โคเนื้อในการประกอบอาหารมากขึ้น ทำให้ราคาดันตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ 98.00-101.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.29-3.36