‘อาจารย์เจษฎา’ อธิบายโจทย์คณิตเด็กประถม หลังเสียงแตกยันป.เอก

‘อาจารย์เจษฎา’ อธิบายโจทย์คณิตเด็กประถม หลังเสียงแตกยันป.เอก

อาจารย์เจษฎา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เฉลยแล้ว! คำตอบ โจทย์คณิตเด็กประถมสุดมึน พาปวดหัวทั้งโซเชียล ป.ตรียันป.เอกยังคิดไม่ออก 5 ม.ค.65 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Seth Dejsupa” ได้โพสต์การบ้านของหลานวิชาคณิตศาสตร์ โดยเขาระบุว่า ได้เอาการบ้านหลานวัยประถมไปสอบถามเพื่อนในห้องเเชท โดยการบ้านเป็นภาพเรขาคณิต ร่วมกับ สมการ ซึ่งมีลักษณะดูแล้วค่อนข้างยาก เขาจึงถามเพือนซึ่งมีทั้งคนที่จบปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ปรากฎว่า 2 ชั่วโมงผ่านไปยังไม่ได้คำตอบ เขาจึงนำการบ้านนี้มาโพสต์ถามชาวโซเชียลเพื่อหาคำตอบ

หลังจากโพสต์ถูกแพร่กระจายออกมา ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์คำตอบกันมากมาย 

และอีกหนึ่งคำตอบที่น่าใจมาจาก ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยเขาได้โพสต์คำตอบลงเฟซบุ๊ก “Jessada Denduangboripant” ไว้ดังนี้ “ถ้ากำหนดให้เส้นตามแนวนอน 2 เส้นนั้นขนานกัน มุมของเส้นแนวตั้งที่มาตัด จะเท่ากัน ทำให้ x+5=35 เมื่อต้องหา x+10 ก็เลยเท่ากับ 40 แต่ “เรขาคณิต ร่วมกับ แก้สมการ” แบบนี้น่าจะเรียนกันตอนมัธยมต้นนะ

ที่ประชุม ศบค. เคาะ ไม่ล็อกดาวน์ พร้อม ปรับโซนสีโควิด เป็นสีส้ม 69 จังหวัด ขณะที่พื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัด ยังคงเป็นพื้นที่สีฟ้าเช่นเดิม ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ยืนยัน มติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ไม่ล็อกดาวน์สถานที่ และพื้นที่จังหวัดใดทั้งประเทศ

อย่างไรก็ตาม ศบค. ปรับโซนสีโควิดล่าสุด เป็นระดับสีส้ม หรือพื้นที่ควบคุม ทั่วประเทศ 69 จังหวัด

ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือพื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต ยังคงอยู่ในพื้นที่สีฟ้า นอกจากนี้ทาง ศบค.ยังปรับเวลาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 3 ทุ่ม จากเดิม 5 ทุ่ม

ศบค. เผยที่ประชุมมีมติปรับ โซนสีโควิด โดยปรับให้ 69 จังหวัดเป็นพื้นที่สีส้ม พร้อมเลื่อนลงทะเบียน Test&Go ออกไปอย่างไม่มีกำหนด นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกแถลงถึงผลประชุมของ ศบค. ชุดใหญ่ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน

โดย ศบค. ปรับโซนสีโควิดล่าสุด เป็นระดับสีส้ม หรือพื้นที่ควบคุม ทั่วประเทศ 69 จังหวัด ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือพื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต ยังคงอยู่ ในพื้นที่สีฟ้า ซึ่งในพื้นที่สีฟ้านั้นประชาชนสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ได้ไม่เกิน 21.00 น. ในส่วนพื้นที่สีส้มห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ภายในร้าน

ในส่วนสถานบันเทิงที่มีกำหนดเปิดเดิมในวันที่ 16 ม.ค. นั้นทางที่ประชุมได้เลื่อนเปิดออกไปก่อน อย่างไรก็ตามสถานบริการสามารถปรับเปลี่ยนไปเปิดในรูปแบบร้านอาหารได้ โดยต้องได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 15 ม.ค.

ราชกิจจาฯ เพิ่ม ผู้แพ้วัคซีนโควิดทางเลือก เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผยแพร่ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) โดยมีใจความดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ให้ผู้ป่วยดังต่อไปนี้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

(1) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

(2) บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยการฉีดวัคซีนตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จากรัฐ หรือเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

(3) บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยการฉีดวัคซีนทางเลือกหรือตัวเลือก ที่ผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน”

Credit : 2014jordan5retro.com 2aokhoacda.com 2aokhoacnu.com 3rwaa.net aajudaism.org aisges.org alainmaillet.org alaskamountainforum.com allanwall.net alliedmasonicdegreesspai